Wróć do listy

Ustawa o bonie energetycznym i cenach maksymalnych w II półroczu 2024 roku

Ustawa o bonie energetycznym i cenach maksymalnych w II półroczu 2024 roku

📣💡📅 Obowiązująca od 13 czerwca 2024 r. ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego reguluje m.in. kwestie związane z cenami energii w drugiej połowie 2024 r.


Maksymalne ceny prądu
Na drugą połowę 2024 r. zostało przedłużone obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców uprawnionych z Tarczy I [1], czyli z grupy taryfowej G oraz tzw. taryfy budowlanej.

Cena została ustalona na poziomie 0,5000 zł/kWh netto (bez VAT i akcyzy), czyli 0,6212 zł/kWh brutto (z VAT i akcyzą) bez względu na poziom zużycia.

Do tego w drugiej połowie 2024 r. stawka 
opłaty mocowej, będzie wynosiła
0 zł
 dla odbiorców w grupie taryfowej G, którzy przyłączeni są do sieci niskiego napięcia. Opłata ta na fakturze jest przedstawiona w części rozliczeń dotyczącej dystrybucji.

W przypadku odbiorców uprawnionych z Tarczy II [2], jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów wykonujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej (np. żłobki, szpitale, domy pomocy społecznej), mikro, małych i średnich przedsiębiorstw cena maksymana w II połowie 2024 r. pozostanie na tym samym poziomie, tj. 0,6930 zł/kWh (bez VAT i akcyzy).
 

 Bon energetyczny
Bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym, przeznaczonym dla gospodarstw domowych o niższych dochodach za 2023 rok.

Obsługą wniosków o wypłatę środków będą zajmowały się gminy. 
Wniosek o wypłatę należy złożyć odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy w terminie od 1 sierpnia do 30 września.
 

[1] Ustawa z dnia 7 października 2022 r. szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

[2] Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku.