Przepisanie licznika

 Pamiętaj, aby prawidłowo wypełnić wszystkie niezbędne dane na formularzu. Jeżeli masz wątpliwości co do prawidłowości którejkolwiek z uzupełnianej na formularzu pozycji np. nr licznika, nr PPE (Punkt Poboru Energii), NIP, PESEL itd. koniecznie je zweryfikuj (weryfikacja w zależności od kategorii danych: nr licznika lub nr PPE - bezpośrednio na liczniku, na fakturze za prąd lub oświadczeniu o warunkach przyłączenia; nr PESEL - na dowodzie osobistym; NIP - na posiadanych dokumentach). Właściwe wypełnienie danych pozwoli na prawidłowe zawarcie umowy. Stan licznika określimy na podstawie odczytu początkowego, który wykona dla Ciebie Twój dystrybutor. Jeżeli pobierałeś prąd przed zawarciem umowy zostaniesz obciążony należnościami za jego zużycie.