Jarosław Wróbel
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu, Pan Jarosław Wróbel wewnętrznie nadzoruje i koordynuje działania, czynności oraz decyzje podejmowane w obszarach, które w strukturze organizacyjnej Spółki przyporządkowane są następującym wyodrębnionym jednostkom organizacyjnym:

•    Departament Organizacyjno-Prawny,
•    Departament Informacji Zarządczej,
•    Departament Rozwoju,
•    Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
•    Biuro Bezpieczeństwa,
•    Biuro Kontroli Wewnętrznej,
•    BHP.

 

więcej →

 

Robert Kaleta
Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu, Pan Robert Kaleta wewnętrznie nadzoruje i koordynuje działania, czynności oraz decyzje podejmowane w obszarach, które w strukturze organizacyjnej Spółki przyporządkowane są następującym wyodrębnionym jednostkom organizacyjnym:

•    Pion Operacji,
•    Departament Zarządzania Portfelem.

 

więcej →

 

Tomasz Przybek
Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu, Pan Tomasz Przybek wewnętrznie nadzoruje i koordynuje działania, czynności oraz decyzje podejmowane w obszarach, które w strukturze organizacyjnej Spółki przyporządkowane są następującym wyodrębnionym jednostkom organizacyjnym:

•    Pion Sprzedaży,
•    Departament Finansów,
•    Departament Marketingu i Produktów.

więcej →

 

Olgierd Świerzewski
Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu, Pan Olgierd Świerzewski wewnętrznie nadzoruje i koordynuje działania, czynności oraz decyzje podejmowane w obszarach, które w strukturze organizacyjnej Spółki przyporządkowane są następującym wyodrębnionym jednostkom organizacyjnym:

•    Biuro Zarządzania Regulacyjnego i Compliance,
•    Biuro Zarządzania Ryzykiem.

 

więcej →

 

Zarząd Spółki