Kredyt ekologiczny
dla biznesu

Zaufaj naszym ekspertom i wypełnij formularz kontaktowy

Składasz wniosek o kredyt ekologiczny z dopłatą BGK – Energa Obrót zrobi obowiązkowy audyt

Kredyt ekologiczny z dopłatą BGK – to dotacja dla przedsiębiorstw, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej o co najmniej 30 proc. W ramach wniosku przedsiębiorstwo musi wykonać audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Może to zlecić wykwalifikowanej firmie, np. Energa Obrót.

Kredyt ekologiczny BGK – nabór wniosków rusza 25 kwietnia 2024

Kredyt ekologiczny BGK przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich firm, a także dla przedsiębiorstw small mid-caps (zatrudniających do 499 pracowników) oraz mid-caps (zatrudniających do 3000 pracowników).

Punktem wyjścia do starania się o ten kredyt na preferencyjnych warunkach jest analiza zasadności modernizacji, czyli audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Sporządzony dokudokument stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o dotację na modernizację budynku. 

Kredyt ekologiczny jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027 i jest udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

  • Ogłoszenie naboru wniosków na 2024 rok nastąpi 28 marca 2024 r.[1]
  • Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r.[1] 

Korzyści

Icon

Icon

Icon

Działania modernizacyjne to między innymi

Icon

Icon

Icon

Icon

Icon

Icon

Kredyt Ekologiczny może być przeznaczony na przedsięwzięcia związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

 

Jakie wymogi należy spełnić

Zakres projektu finansowanego przez kredyt ekologiczny określany jest na podstawie sporządzonego dokumentu audytu. Jeśli skorzystasz z naszej oferty – przeprowadzimy taki audyt w Twoim przedsiębiorstwie. Jeżeli audyt wykaże, że jest zasadna termomodernizacja budynku, wymiana maszyn i urządzeń na bardziej efektywne energetycznie lub zakup instalacji OZE wytwarzających energię wyłącznie na potrzeby wnioskodawcy, należy przygotowywać wniosek zgodnie z dokumentacją konkursową. Niezależnie od zakresu projektu obowiązkowe jest spełnienie wymogu minimum 30% oszczędności energii pierwotnej[2] w wyniku realizacji projektu.

Poziom możliwego do uzyskania dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa (czyli posiadania odpowiedniego statusu, tj. mikroprzedsiębiorstwa, małego, średniego, small mid-cap lub mid-cap). Zgodnie z „Mapą pomocy regionalnej” poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw small mid–cap lub mid–cap określonych jako „duże” przedsiębiorstwa jest w ujęciu procentowym tożsame. 

Jakie dokumenty są potrzebne
do złożenia wniosku

Wnioskodawca może przedłożyć dokument audytu składający się z dwóch rodzajów: audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz audytu efektywności energetycznej - przy czym audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest obligatoryjny. 

Dlaczego fachowcy z Energi?

Icon

Icon

Icon

Dowiedz się więcej

Audyt odpowie, czy to ma sens?

Termoizolacja budynku - dotacje

Kredyt ekologiczny jako dotacja dla firm na fotowoltaikę?

Kredyt na cele ekologiczne – jak zrobić to z głową?

[1] https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/nabory-wnioskow/ 
[2] suma energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii