Fachowcy z energią

pomoc fachowców wtedy,

gdy tego potrzebujesz

Sprawdź   Zamów

Fachowcy z energią


Usterki sprzętów domowych zdarzają się w każdym domu. Pęknięta rura, zepsuta zmywarka, czy awaria pralki może nieźle dać w kość – portfelowi i nerwom. Z nami możesz zyskać pomoc fachowców wtedy, gdy tego potrzebujesz.

  • W ramach oferty sam wybierasz pakiet ubezpieczenia odpowiedni dla Ciebie.

pani Ewa:

„Gdy zepsuła mi się pralka, zadzwoniłam pod wskazany numer w celu zgłoszenia awarii. Po 24 godzinach przyjechał fachowiec. Niestety awarii nie dało się naprawić na miejscu i pralka musiała zostać naprawiona w serwisie. W tym przypadku nie zapłaciłam za koszt dojazdu i wizyty fachowca, transport pralki do i z serwisu oraz naprawę.”

Korzyści dla Klienta


 lata bez podwyżek cen prądu

nie martwisz się zmianami ceny sprzedaży prądu przez okresu obowiązywania oferty


oszczędność czasu i pieniędzy

nie tracisz czasu na szukanie pomocy oraz środków finansowych na kosztowne naprawy


szybka pomoc fachowców 

zyskujesz fachową pomoc elektryka oraz technika urządzeń gazowych i grzewczych a w PAKIECIE PREMIUM dodatkowo hydraulika, dekarza, szklarza, ślusarza, serwisanta domowych urządzeń elektrycznych oraz technika systemów alarmowych i domofonowych.

Wybierz pakiet dla siebie

Szczegóły oferty

 

  Cena brutto sprzedaży prądu dla grupy taryfowej G11k
(zł/kWh) obowiązująca w 24-miesięcznym okresie obowiązywania oferty
Cena brutto sprzedaży prądu dla grupy taryfowej G12k
(zł/kWh) obowiązująca w 24-miesięcznym okresie obowiązywania oferty
Wysokość opłaty handlowej
(cena brutto, zł/miesiąc) obowiązująca w 24-miesięcznym okresie obowiązywania oferty
  całodobowa strefa dzienna strefa nocna  
PAKIET STANDARD
0,2969 0,3625 0,2358 6,99
PAKIET PREMIUM  0,2969 0,3625 0,2358  16,99
  • Ceny zawarte w Tabeli zawierają podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy.

Jak działają nasi facowcy

Kto może skorzystać z oferty Fachowcy z energią?

Oferta Fachowcy z energią to propozycja dla obecnych klientów ENERGI, jak i gospodarstw domowych, które obecnie są klientami innych sprzedawców energii elektrycznej.

Zamów ofertę w najbliższym salonie sprzedaży

Zamów w Salonie Sprzedaży

Odwiedź najbliższy Salon Sprzedaży i skorzystaj z pomocy naszych pracowników.

Okres obowiązywania oferty ENERGA-OBRÓT S.A. o nazwie „Na ratunek z energią” i „Na ratunek z energią PLUS” wynosi 24 miesiące, przy czym trwa najpóźniej do 30.11.2020 r. Z wybranej oferty mogą skorzystać konsumenci, którzy są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej OSD ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku i telefonicznie zaakceptują warunki wybranej oferty oraz zawrą z ENERGA – OBRÓT S.A. umowę kompleksową albo są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej innego OSD i telefonicznie zaakceptują warunki wybranej oferty oraz zawrą umowę z ENERGA – OBRÓT S. A., podpiszą wniosek o zawarcie umowy kompleksowej dla pozyskania paszportu punktu poboru energii elektrycznej (PPE) z pełnomocnictwem do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy i udzielą ENERGA – OBRÓT S.A. pełnomocnictwa do zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej, albo są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej OSD ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku i zawrą z ENERGA – OBRÓT S.A. umowę kompleksową, albo
są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej innego OSD i zawrą z ENERGA – OBRÓT S.A. umowę kompleksową, zawierającą wniosek o zawarcie umowy kompleksowej dla pozyskania paszportu punktu poboru energii elektrycznej (PPE) z pełnomocnictwem do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy i udzielą ENERGA – OBRÓT S.A. pełnomocnictwa do zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej. Każda z ofert jest skierowana do osób, które korzystają z jednostrefowych grup taryfowych G11 lub dwustrefowych grup taryfowych G12 u swojego OSD. Oferty „Na ratunek z energią” i „Na ratunek z energią PLUS” nie dotyczy opłat za usługę dystrybucyjną i innych opłat świadczoną klientowi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Szczegółowe warunki skorzystania z ofert oraz zasady i warunki umowne oferty określa regulamin dostępny na www.energa.pl

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Gdy nasz Klient zadzwoni do Centrum Operacyjnego w celu zgłoszenia np. awarii instalacji grzewczej Centrum Operacyjne w ciągu godziny drogą telefoniczną zostanie poinformowany o możliwym terminie dojazdu specjalisty.

Przykład Klienta:

Pan Romek zadzwonił do Centrum Operacyjnego, aby zgłosić awarię kotła centralnego ogrzewania. Ze względu na porę roku i niską temperaturę na zewnątrz, Klientowi bardzo zależało na czasie. Nasze Centrum Operacyjne w ciągu kilkunastu minut poinformowało pana Romka o terminie dojazdu specjalisty. Nasz technik urządzeń grzewczych dojechał na miejsce w ciągu 1,5 godziny, a w ciągu kolejnych 30 minut usunął usterkę.

W przypadku gdy w domu naszego Klienta nastąpiła awaria systemu alarmowego i nie jest on pewny, czy jego pakiet ubezpieczeniowy obejmuje tego typu zdarzenie, powinien skontaktować się telefonicznie z Centrum Operacyjnym Mondial Assistance. Osoba z naszego Centrum Operacyjnego poinformuje Klienta czy Ubezpieczenie Assistance Domowe, które posiada obejmuje tego typu usługi. Jeśli tak wizyta i naprawa przez Usługodawcę zostanie pokryta przez ubezpieczyciela.

Przykład Klienta:

Pan Leszek zadzwonił do Centrum Operacyjnego z informacją, że system alarmowy, który ma zainstalowany w domu generuje fałszywe alarmy. Pracownik Centrum Operacyjnego sprawdził jaki pakiet ubezpieczenia posiada nasz Klient i czy swoim zakresem ubezpieczenie obejmuje tego typu usługi. Pan Leszek posiadał Pakiet Premium więc przyjazd fachowca oraz wymiana czujki alarmowej odbyły się bez kosztowo.

W przypadku gdy nasz Klient zgłasza awarię, termin dojazdu specjalisty na miejsce nie może być dłuższy niż 24 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia przez Centrum Operacyjne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy otrzymamy zgodę od naszego Klienta na realizację usługi w innym terminie.
W przypadku awarii sprzętu AGD lub RTV Klientów posiadających Pakiet Premium termin dojazdu specjalisty nie może być dłuższy niż 72 godziny. Chyba, że otrzymamy zgodę od naszego Klienta na realizację usługi w innym terminie.

Przykład Klienta:

Pani Ewie zepsuła się pralka będąca po gwarancji. Nasz specjalista przyjechał do Klientki na następny dzień, po jej powrocie z pracy. Okazało się, że w pralce spalił się panel sterujący. Zamówiono nowy panel, który następnie został zamontowany.

W momencie gdy nastąpiła awaria instalacji elektrycznej, niezależnie czy stało się to na skutek przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej nasz Klient może liczyć na organizację i pokrycie kosztów wizyty specjalisty, który usunie awarię, materiałów i części zamiennych.

Przykład Klienta:

Pani Julia poczuła swąd spalenizny i zobaczyła iskrzący kontakt do którego podłączona była lampka nocna. Natychmiast wyłączyła ją i wyciągnęła wtyczkę z kontaktu. Zgłosiła zdarzenie do Centrum Operacyjnego, które umówiło wizytę specjalisty na ten sam dzień. Elektryk stwierdził zwarcie, naprawił instalacje i wymienił spalony kontakt.

Zakres ubezpieczenia Assistance Domowe Pakiet Premium, które posiadają nasi Klienci obejmuje również koszt transportu sprzętu do serwisu i z serwisu do miejsca ubezpieczenia np. mieszkania naszego Klienta. Dzieje się tak w momencie braku możliwości naprawy sprzętu w miejscu awarii.

Przykład Klienta:

Pani Ewie zepsuła się pralka. Zadzwoniła do Centrum Operacyjnego w celu zgłoszenia awarii. Fachowiec, który przybył na miejsce stwierdził, że awarii nie da się naprawić na miejscu i pralka musi zostać naprawiona w serwisie. Pokryliśmy koszt dojazdu i wizyty fachowca, transport pralki do i z serwisu oraz naprawę.

Tak, ubezpieczenie Assistance Domowe Pakiet Premium swoim zakresem obejmuje sprzęt AGD i RTV, który został zakupiony jako fabrycznie nowy, nieobjęty jest gwarancją producenta oraz nie ma więcej niż 5 lat (licząc od daty zakupu).

Przykład Klienta:

Do Centrum Operacyjnego zadzwonił Pan Adam, którego zakupiony 3 lata temu, odtwarzacz DVD nie chciał odtwarzać płyt. Usługodawca stwierdził na miejscu, że awarii uległ silnik, przez co płyty się nie obracały. Nasz Klient nie zapłacił za usługę.

Nie, zakres usług które pokrywane są z ubezpieczenia jest dużo szerszy. Obejmuje on organizację i pokrycie kosztów interwenci specjalisty, wraz z dojazdem, robocizny, a także materiałów oraz części zamiennych.

Przykład Klienta:

Pan Krzysztof zadzwonił do Centrum Operacyjnego z prośbą o pomoc. Nie mógł uruchomić pieca gazowego, który znajdował się w jego mieszkaniu. Fachowiec, który przybył na miejsce stwierdził awarię zaworu bezpieczeństwa. Zawór został wymieniony na miejscu. Pokryliśmy koszt organizacji, dojazdu fachowca oraz robocizny i części zamiennej.

Ubezpieczenie swoim zakresem ochrony obejmuje mieszkanie lub dom jednorodzinny, który znajduje się na terenie Polski i które nasz Klient podał ubezpieczającemu jako miejsce dostawy energii.