Struktura paliw w 2022 roku i innych nośników energii pierwotnej

zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez ENERGA-OBRÓT SA w 2022 roku oraz ich wpływ na środowisko

Podstawa prawna

Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623).

*Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej opracowana została
w oparciu o informacje otrzymane od kontrahentów ENERGA-OBRÓT SA oraz o dane statystyczne publikowane przez Agencję Rynku Energii SA.

Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ENERGA-OBRÓT SA w roku 2022

 Dane o wielkościach emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej w 2022 roku na giełdach energii opracowane zostały na podstawie danych Agencji Rynku Energii SA oraz uzyskanych od Kontrahentów.