Centrum Obsługi Klienta Biznesowego

Centrum Obsługi
Klienta Biznesowego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Wszystkie tematy

Zabezpieczenie przedlicznikowe

Najbliższe zabezpieczenie przed układem pomiarowo-rozliczeniowym, licząc od strony zasilania, niedostępne dla odbiorcy i osób postronnych (plombowane przez sprzedawcę).

Zakładowa Dyspozycja Mocy

Zakładowa Dyspozycja Mocy (ZDM) kieruje pracą sieci lokalnej rozumianej jako obszar sieci danego rejonu (głównie linie 110 kV oraz 220 kV) znajdującej się w danym rejonie oraz transformatorami w głównych punktach zasilania zakładu energetycznego.

Zasada TPA (ang. Third Party Access)

Zasada TPA (ang. Third Party Access) - Zapis prawny, który zobowiązuje Operatorów Systemów Dystrybucyjnych działających na terenie kraju do przesyłania energii do lokalnych odbiorców, niezależnie od tego, w jakiej części kraju znajduje się firma, która sprzedaje energię. Zasada TPA jest podstawą możliwości zmiany sprzedawcy, bo np. odbiorca mieszkający w Lublinie może kupić energię w Gdańsku, a lokalny dystrybutor działający na terenie Lublina jest zobowiązany do dostarczenia tej energii.

Zegar sterujący

Urządzenie sterujące licznikiem wielostrefowym. Stanowi część układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Złącze (napowietrzne lub kablowe)

Zwane inaczej skrzynką elektryczną, jest to urządzenie, z którego prąd jest dostarczany na budowę lub do domu. Musi być ono dostosowane do rodzaju przyłącza.

Zwarcie

Awaryjna praca sieci polegająca na połączeniu dwóch punktów sieci (instalacji) o różnych potencjałach (wartościach), np.: przewodu fazowego z przewodem neutralnym.