Klauzula w zakresie sprzedaży produktów i usług okołoenergetycznych.

1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) będzie: ENERGA-OBRÓT S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk; e-mail do inspektora ochrony danych (IOD) iod.energa-obrot@energa.pl

2. ADO przetwarza Twoje dane osobowe, aby:

 • zrealizować zgodę na przetwarzanie danych, którą wyrażasz w chwili przesłania do nas wypełnionego formularza kontaktowego udostępnionego na stronie www.energa.pl, a następnie
 • przygotować i przedstawić ofertę, oraz zawrzeć umowę na produkty lub usługi inne niż sprzedaż prądu i gazu. 

Dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu realizacji:

 • umowy na podstawie zaakceptowanej oferty,
 • programów rządowych i unijnych związanych z dofinansowaniem – jeżeli do nich przystąpisz. 

3. Dane osobowe podajesz dobrowolnie, ale są one niezbędne, abyśmy mogli rozpocząć proces przygotowania oferty, a następnie zawrzeć z Tobą umowę i ją zrealizować.

4. Odbiorcą Twoich danych będą partnerzy, którzy mogą uczestniczyć w realizacji umowy np. w zakresie instalacji urządzenia oraz udzielania gwarancji i serwisu. Odbiorcami Twoich danych mogą być również podmioty, które: a) są uprawnionymi organami publicznymi, b) są organami administracji publicznej, realizującymi programy związane z dofinansowaniami, c) są częścią naszej grupy kapitałowej (Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ENERGA S.A.) d) dostarczają korespondencję, e) świadczą pozostałe usługi w zakresie realizacji Twojej umowy, dochodzenia należności, archiwizacji, niszczenia dokumentów, doradztwa prawnego oraz usługi techniczne.

5. ADO przetwarza Twoje dane osobowe:

 • jeśli wyrazisz zgody – do czasu, aż je wycofasz lub zakończą się cele oparte o wyrażoną zgodę;
 • w przypadku zawarcia umowy - do czasu jej relacji i zakończenia rozliczenia, lub zakończenia ewentualnych roszczeń, oraz wykonania obowiązków prawnych (np. w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej);
 • w przypadku przedstawienia oferty imiennej, w przypadku nie zawarcia umowy - do czasu obowiązywania oferty;
 • w przypadku realizacji programów związanych z dofinansowaniem – przez okres niezbędny do rozliczenia dofinansowania;

6. W zakresie swoich danych osobowych masz prawo żądać:

 • a dostępu do nich,
 • ich kopii,
 • ich sprostowania,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • ich przenoszenia,
 • ich usunięcia, jeśli nie ma innej podstawy lub celu dalszego przetwarzania,
 • cofnięcia swoich wcześniejszych zgód,
 • oraz złożyć sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, które realizuje ADO.

W przypadku, gdy wycofasz zgodę lub złożysz wniosek o usunięcie danych, złożone przez Ciebie pełnomocnictwa wygasną.  W tym momencie zakończymy realizację Twojego wniosku a oferta handlowa wygaśnie, o ile nie zawrzesz umowy. 

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień, skontaktuj się z ADO lub IOD – dane kontaktowe znajdziesz w pkt 1.

7. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

panele fotowoltaiczne

Polityka cookies

Używamy plików "cookies", dzięki którym dostosowujemy treści do preferencji użytkowników oraz ciągle ulepszamy działanie serwisu. Szczegółowe informacje są w Polityce prywatności. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki "cookies" będą umieszczane na Twoim urządzeniu, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.