Nowe limity zużycia prądu od 1 stycznia
do 30 czerwca 2024 roku

Grafika

Oświadczenie w 2024 roku powinni złożyć tylko:

Limit dla zużycia prądu
przy budowie domu

Przysługuje Ci, jeżeli nie jesteś deweloperem, a budynek ze wskazanym punktem poboru energii ma służyć zaspokojeniu Twoich potrzeb mieszkaniowych lub osoby Ci najbliższej. Należy złożyć oświadczenie.

Jak złożyć oświadczenie

Jak jeszcze mogę złożyć oświadczenie

Jak złożyć oświadczenie elektronicznie w serwisie ENERGA24?

Kto może skorzystać z podwyższonych limitów

Możesz skorzystać z podwyższonych limitów, jeśli masz umowę z Energą Obrotem i:

Cena maksymalna

Grafika

Upust dla oszczędnych

Dodatkowy upust dla oszczędnych

W 2024 roku zastosujemy upust w rozliczeniach z Tobą, jeśli w punkcie poboru energii (PPE) poziom zużycia w okresie od 1 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wyniósł nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej z okresu od dnia 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Upust, który zastosujemy, wyniesie 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku umowy kompleksowej) jaką poniosłeś w okresie od 1 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Najczęściej zadawane pytania

Zamrożenie cen prądu

Gdzie mogę znaleźć informacje o tym, ile prądu zużywam?

Od kiedy będą obowiązywać nowe przepisy?

Kogo dotyczy zamrożenie cen energii w pierwszym półroczu 2024 roku?

Do kiedy mam złożyć oświadczenie, aby skorzystać ze zwiększonego limitu zużycia?

Jestem odbiorcą uprawnionym i od 1 stycznia 2024 roku spełniam warunki, które uprawniają do korzystania ze zwiększonego limitu zużycia. Co się stanie, jeśli nie złożę oświadczenia?

Zawrę umowę dopiero w 2024 roku na nowy punkt poboru energii (PPE). Jak będzie wyliczony limit zużycia?

Nabędę prawa do zwiększonego limitu dopiero w 2024 roku. Co powinienem zrobić?

Jaki limit zużycia będzie obowiązywał, w przypadku kiedy mam 2 lub 3 uprawnienia do jego naliczenia?

Korzystam z oferty z gwarancją stałej ceny. Czy mnie również obejmuje zamrożenie cen energii?

Korzystam z grupy taryfowej G. Jakie ceny prądu będą mnie obowiązywały w pierwszym półroczu 2024 roku?

Buduję dom i mam umowę w grupie taryfowej C. Jakie ceny prądu będą mnie obowiązywały w pierwszym półroczu 2024 roku?

Sposoby na oszczędzanie

Dopasuj grupę
taryfową
do swoich potrzeb

Wybierz
fotowoltaikę
i produkuj
własny prąd

Poznaj skuteczne
sposoby na
obniżenie
rachunku za prąd

Załączniki

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego

Oświadczenie dla odbiorcy uprawnionego - rodzinnych ogródków działkowych

Oświadczenie dla odbiorcy uprawnionego - plac budowy

Załącznik nr 1 do Oświadczenia odbiorcy uprawnionego

Klauzula informacyjna dla uprawnionych odbiorców korzystających z zamrożonych cen prądu w 2024 roku

[1] Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.