Sprawdź ile zaoszczędzisz

Wsparcie w ramach Tarczy Solidarnościowej polega na zamrożeniu cen za energię elektryczną w 2023 roku. W zakresie dystrybucji energii dotyczy ono wszystkich odbiorców w grupie taryfowej G, a w zakresie sprzedaży energii dotyczy ono klientów w grupie taryfowej G, z wyjątkiem umów z gwarancją stałej ceny obejmującą 2023 rok. Dodatkowo wsparciem zostali objęci odbiorcy, którzy zużywają energię elektryczną na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i nie są deweloperami, np. odbiorcy z grupy taryfowej C.
 

Zamrożenie obowiązuje:

Grafika

Powyższe limity zostały wyznaczone dla każdego pojedynczego punktu poboru energii.
Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną dla odbiorców uprawnionych korzystających z tzw. Tarczy Solidarnościowej.[1] Klauzula dostępna jest tutaj.
 

Jeżeli chcesz skorzystać ze zwiększonego limitu w ramach Tarczy Solidarnościowej:

Jak jeszcze mogę złożyć oświadczenie

Jak złożyć oświadczenie elektronicznie w serwisie ENERGA24?

Jaki jest termin złożenia oświadczenia?

Jeżeli nabyłeś uprawnienia do podwyższonego limitu w trakcie 2023 roku, niezwłocznie złóż oświadczenie. Zrób to nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania uprawnienia. Jeżeli złożysz je po tym terminie, wywoła ono skutek dopiero od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie możesz złożyć do 31 grudnia 2023 roku.

Termin składania oświadczenia dla odbiorców, którzy nabyli uprawnienia w 2022 roku minął 30 czerwca 2023 roku. 

Kto może skorzystać z podwyższonych limitów

Możesz skorzystać z podwyższonych limitów, jeśli masz umowę z Energą Obrotem i:

Cena maksymalna

Grafika

Upust dla oszczędnych

Dodatkowy upust dla oszczędnych!

W 2024 roku zastosujemy upust w rozliczeniach z Tobą, jeśli w punkcie poboru energii (PPE) poziom zużycia w okresie od 1 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wyniesie nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej z okresu od dnia 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Upust wyniesie 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku umowy kompleksowej) jaką poniesiesz w okresie od 1 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Limit dla zużycia prądu
przy budowie domu

Przysługuje Ci, jeżeli nie jesteś deweloperem, a budynek ze wskazanym punktem poboru energii ma służyć zaspokojeniu Twoich potrzeb mieszkaniowych lub osoby Ci najbliższej. Należy złożyć oświadczenie.

Najczęściej zadawane pytania

Roczne zużycie prądu

Gdzie mogę znaleźć informacje o tym, ile prądu zużywam?

Oszczędności wynikające z Tarczy Solidarnościowej

Szacowane kwoty brutto[8] przy założeniu zużycia energii elektrycznej na poziomie limitu odpowiednio: 4000 kWh, 3600 kWh, 3000 kWh, 250 kWh.

Tarcza Solidarnościowa

Od kiedy będzie obowiązywać Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (dalej: Ustawa)?

Kogo dotyczy Tarcza Solidarnościowa?

Do kiedy mam złożyć oświadczenie, aby skorzystać ze zwiększonego limitu zużycia?

Jestem odbiorcą uprawnionym i 18 października 2022 roku spełniam warunki, które uprawniają do korzystania ze zwiększonego limitu zużycia. Co się stanie jeśli nie złożę oświadczenia do 30 czerwca 2023 roku?

Zawrę umowę dopiero w 2023 roku na nowy punkt poboru energii (PPE). Jak będzie wyliczony limit zużycia?

Nabędę prawa do zwiększonego limitu dopiero w 2023 roku. Co powinienem zrobić?

Jaki limit zużycia będzie obowiązywał, w przypadku kiedy mam 2 lub 3 uprawnienia do jego naliczenia?

Czy mogę zrezygnować z oferty z gwarancją stałej ceny?

Korzystam z grupy taryfowej G. Jakie ceny prądu w 2023 roku będą mnie obowiązywały?

Buduję dom i mam umowę w grupie taryfowej C. Jakie ceny prądu w 2023 roku będą mnie
obowiązywały?

Dodatek elektryczny

Komu przysługuje dodatek elektryczny?

Jaka jest wysokość dodatku elektrycznego?

Mam mikroinstalację – czy przysługuje mi dodatek elektryczny?

Gdzie mam złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

Upust cenowy

Jakie są zasady naliczania upustu cenowego?

Sposoby na oszczędzanie

Dopasuj grupę
taryfową
do swoich potrzeb

Wybierz
fotowoltaikę
i produkuj
własny prąd

Poznaj skuteczne
sposoby na
obniżenie
rachunku za prąd

Załączniki

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego

Oświadczenie dla odbiorcy uprawnionego - rodzinnych ogródków działkowych

Oświadczenie dla odbiorcy uprawnionego - plac budowy

Załącznik nr 1 do Oświadczenia odbiorcy uprawnionego

Klauzula informacyjna dla uprawnionych odbiorców korzystających z tzw. tarczy solidarnościowej

[1] Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
[2] Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.
[3] Odbiorca przyłączony do sieci jednofazowej, rozliczany w grupie taryfowej G11, w cyklach dwumiesięcznych ze zdalnym odczytem.
[4] Wolumeny rocznego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym będące jednocześnie limitami zużycia energii elektrycznej w 2023 roku, które uprawniają odbiorców w gospodarstwach domowych do stosowania wobec nich cen i stawek z taryf, o których mowa w art. 3 ust. 1 lub art. 4 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 5 ust. 1 lub ust.3 art. lub 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
[5] Szacowana suma rocznych opłat za energię elektryczną w 2023 roku wynikająca z cen oraz stawek taryf dla energii elektrycznej i taryf dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na rok 2023 zaokrąglonych do pełnych 100 zł (słownie: stu złotych).
[6] Szacowana suma rocznych opłat za energię elektryczną w 2023 roku wynikająca z cen oraz stawek taryf dla energii elektrycznej i taryf dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonych przez Prezesa URE o których mowa w art. 3 ust. 1 lub art. 4 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 5 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zaokrąglonych do pełnych 100 zł (słownie: stu złotych).
[7] Różnica pomiędzy pkt 5) a pkt 6) zaokrąglona do pełnych 100 zł (słownie: stu złotych).
[8] Z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług dla energii elektrycznej w: 2022 roku – podatek akcyzowy (zwolnienie), podatek od towarów i usług 5 proc., 2023 roku – podatek akcyzowy (5zł/MWh), podatek od towarów i usług 23 proc.

Polityka cookies

Używamy plików "cookies", dzięki którym dostosowujemy treści do preferencji użytkowników oraz ciągle ulepszamy działanie serwisu. Szczegółowe informacje są w Polityce prywatności. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki "cookies" będą umieszczane na Twoim urządzeniu, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.