Sprawdź ile zaoszczędzisz

Wsparcie w ramach Tarczy Solidarnościowej polega na zamrożeniu cen za energię elektryczną w 2023 roku. W zakresie dystrybucji energii dotyczy ono wszystkich odbiorców w grupie taryfowej G, a w zakresie sprzedaży energii dotyczy ono klientów w grupie taryfowej G, z wyjątkiem umów z gwarancją stałej ceny obejmującą 2023 rok. Dodatkowo wsparciem zostali objęci odbiorcy, którzy zużywają energię elektryczną na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i nie są deweloperami, np. odbiorcy z grupy taryfowej C.

Zamrożenie będzie obowiązywać:
 

Grafika


Powyższe limity zostały wyznaczone dla każdego pojedynczego punktu poboru energii.
Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną dla odbiorców uprawnionych korzystających z tzw. Tarczy Solidarnościowej. Klauzula dostępna jest tutaj.
 

Jak jeszcze mogę złożyć oświadczenie

Jak złożyć oświadczenie z podpisem elektronicznym w serwisie ENERGA24?

Jaki jest termin złożenia oświadczenia?

Pamiętaj! Oświadczenie odbiorcy uprawnionego możesz złożyć do 30 czerwca 2023 roku

Oświadczenie złóż do 30 czerwca 2023 roku jeżeli:

  • w dniu wejścia w życie Ustawy [1] przysługuje Ci limit zużycia 2600 kWh lub 3000 kWh,
  • zużywasz energię na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • prawo do zwiększonego limitu nabyłeś w okresie od dnia wejścia w życie Ustawy [1] do 31 grudnia 2022 roku.

Jeżeli spełniłeś przesłanki do skorzystania z podwyższonego limitu zużycia w trakcie 2023 roku, oświadczenie złóż niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia spełnienia tych przesłanek.

Kto może skorzystać z podwyższonych limitów

Możesz skorzystać z podwyższonych limitów, jeśli masz umowę z Energą Obrotem i:

Cena maksymalna

Grafika

Upust dla oszczędnych

Dodatkowy upust dla oszczędnych!

Zastosujemy upust w rozliczeniach z Tobą w 2024 roku, jeśli w punckie poboru energii (PPE) poziom zużycia w okresie od 1 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wyniesie nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej z okresu od dnia 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Upust wyniesie 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku umowy kompleksowej) jaką poniesiesz w okresie od 1 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Limit dla zużycia prądu
przy budowie domu

Przysługuje Ci, jeżeli nie jesteś deweloperem, a budynek ze wskazanym punktem poboru energii ma służyć zaspokojeniu Twoich potrzeb mieszkaniowych lub osoby Ci najbliższej. Należy złożyć oświadczenie.

Najczęściej zadawane pytania

Roczne zużycie prądu

Gdzie mogę znaleźć informacje o tym, ile prądu zużywam?

Oszczędności wynikające z Tarczy Solidarnościowej

Szacowane kwoty brutto[8] przy założeniu zużycia energii elektrycznej na poziomie limitu odpowiednio: 3000 kWh, 2600 kWh, 2000 kWh, 250 kWh.

Tarcza Solidarnościowa

Od kiedy będzie obowiązywać Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (dalej: Ustawa)?

Kogo dotyczy Tarcza Solidarnościowa?

Do kiedy mam złożyć oświadczenie, aby skorzystać ze zwiększonego limitu zużycia?

Jestem odbiorcą uprawnionym i 18 października 2022 roku spełniam warunki, które uprawniają do korzystania ze zwiększonego limitu zużycia. Co się stanie jeśli nie złożę oświadczenia do 30 czerwca 2023 roku?

Zawrę umowę dopiero w 2023 roku na nowy punkt poboru energii (PPE). Jak będzie wyliczony limit zużycia?

Nabędę prawa do zwiększonego limitu dopiero w 2023 roku. Co powinienem zrobić?

Jaki limit zużycia będzie obowiązywał, w przypadku kiedy mam 2 lub 3 uprawnienia do jego naliczenia?

Czy mogę zrezygnować z oferty z gwarancją stałej ceny?

Korzystam z grupy taryfowej G. Jakie ceny prądu w 2023 roku będą mnie obowiązywały?

Buduję dom i mam umowę w grupie taryfowej C. Jakie ceny prądu w 2023 roku będą mnie
obowiązywały?

Dodatek elektryczny

Komu przysługuje dodatek elektryczny?

Jaka jest wysokość dodatku elektrycznego?

Mam mikroinstalację – czy przysługuje mi dodatek elektryczny?

Gdzie mam złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

Upust cenowy

Jakie są zasady naliczania upustu cenowego?

Sposoby na oszczędzanie

Dopasuj grupę
taryfową
do swoich potrzeb

Wybierz
fotowoltaikę
i produkuj
własny prąd

Poznaj skuteczne
sposoby na
obniżenie
rachunku za prąd

Załączniki

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego

Oświadczenie dla odbiorcy uprawnionego - rodzinnych ogródków działkowych

Oświadczenie dla odbiorcy uprawnionego - plac budowy

Załącznik nr 1 do Oświadczenia odbiorcy uprawnionego

Klauzula informacyjna dla uprawnionych odbiorców korzystających z tzw. tarczy solidarnościowej

[1] Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127 z późn. zm.) 
[2] Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2243).
[3] Odbiorca przyłączony do sieci jednofazowej, rozliczany w grupie taryfowej G11, w cyklach dwumiesięcznych ze zdalnym odczytem.
[4] Wolumeny rocznego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym będące jednocześnie limitami zużycia energii elektrycznej w 2023 roku, które uprawniają odbiorców w gospodarstwach domowych do stosowania wobec nich cen i stawek z taryf, o których mowa w art. 3 ust. 1 lub art. 4 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 5 ust. 1 lub ust.3 art. lub 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
[5] Szacowana suma rocznych opłat za energię elektryczną w 2023 roku wynikająca z cen oraz stawek taryf dla energii elektrycznej i taryf dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na rok 2023 zaokrąglonych do pełnych 100 zł (słownie: stu złotych).
[6] Szacowana suma rocznych opłat za energię elektryczną w 2023 roku wynikająca z cen oraz stawek taryf dla energii elektrycznej i taryf dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonych przez Prezesa URE o których mowa w art. 3 ust. 1 lub art. 4 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 5 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zaokrąglonych do pełnych 100 zł (słownie: stu złotych).
[7] Różnica pomiędzy pkt 5) a pkt 6) zaokrąglona do pełnych 100 zł (słownie: stu złotych).
[8] Z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług dla energii elektrycznej w: 2022 roku – podatek akcyzowy (zwolnienie), podatek od towarów i usług 5 proc., 2023 roku – podatek akcyzowy (5zł/MWh), podatek od towarów i usług 23 proc.

Polityka cookies

Używamy plików "cookies", dzięki którym dostosowujemy treści do preferencji użytkowników oraz ciągle ulepszamy działanie serwisu. Szczegółowe informacje są w Polityce prywatności. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki "cookies" będą umieszczane na Twoim urządzeniu, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.