Wiceprezes Zarządu, Pan Olgierd Świerzewski wewnętrznie nadzoruje i koordynuje działania, czynności oraz decyzje podejmowane w obszarach, które w strukturze organizacyjnej Spółki przyporządkowane są następującym wyodrębnionym jednostkom organizacyjnym:

•    Biuro Zarządzania Regulacyjnego i Compliance,
•    Biuro Zarządzania Ryzykiem.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Marketingu i Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył szereg kursów, m.in. Project Management Professional certyfikowany przez Project Management Institute oraz Cybersecurity in Digital Age i FinTEch na Uniwersytecie Harvarda. 

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, prawie nowych technologii i ochrony danych, restrukturyzacjach, a także działaniach z obszaru project management. 

Swoją karierę zaczynał w 1995 roku jako redaktor w Telewizji Polsat. W latach 1998–2002 pracował jako Główny Specjalista w Funduszu Współpracy/Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie zajmował się wdrożeniem prawa europejskiego do porządku prawa polskiego w czasie procesu akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz jako konsultant w OECD, gdzie prowadził projekt dotyczący oceny polskich reform w ramach zaleceń OECD dotyczących badania skutków regulacji.

Pracował jako wykładowca prawa europejskiego w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Szkoły Głównej Handlowej i Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Był Kierownikiem Działu Analiz Strategicznych w Poczcie Polskiej SA, następnie został menadżerem zespołu Doradztwa Prawnego i Strategicznego w Ernst & Young Law oraz menedżerem w spółce Ernst & Young Corporate Finance.

W latach 2005 – 2011 Partner Zarządzający w kancelarii Łukowicz Świerzewski i Wspólnicy, gdzie zajmował się obsługą prawną międzynarodowych korporacji. Od maja 2011 roku przez kolejne dziewięć lat piastował stanowisko Dyrektora Działu Prawnego i Organizacyjnego w Orbis SA/Accor Polska Sp. z o.o.

W 2018 roku, jako pierwszy w historii prawnik z Polski został nominowany do tytułu Europejskiego Prawnika Roku przez brytyjski magazyn The Lawyer, a w 2020 roku jako Dyrektor Zarządzający przyczynił się do sukcesu kancelarii Kochański & Partners uznanej przez to samo wydawnictwo za kancelarię roku w Europie Środkowej.

Od lipca 2021 roku do listopada 2022 roku pełnił funkcję wiceprezesa spółki Lotos Paliwa Sp. z o.o., gdzie nadzorował Pion Rozwoju i IT. 

Jest autorem powieści: „Zapach miasta po burzy", „Master" oraz „Dwanaście moich żon", a także sztuki kabaretowej „Po Naszemu". 
 

      

←   Zarząd Spółki

 

Zarząd Spółki