Wiceprezes Zarządu, Pan Robert Kaleta wewnętrznie nadzoruje i koordynuje działania, czynności oraz decyzje podejmowane w obszarach, które w strukturze organizacyjnej Spółki przyporządkowane są następującym wyodrębnionym jednostkom organizacyjnym:

•    Pion Operacji,
•    Departament Zarządzania Portfelem.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał również na stanowiskach kierowniczych w podmiotach gospodarczych i organach zajmujących się nadzorem właścicielskim – między innymi sprawując funkcje w Radach Nadzorczych spółek Trakcja S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Pebeka S.A., KGHM Zanam S.A., Trade Trans Karya sp. z o.o. czy Wytwórni Lin Stalowo-Gumowych SAG sp. z o.o.

Od 1996 roku jest wiceprezesem zarządu Fundacji „Universitatis Varsoviensis” – jednej z najprężniej działających w Polsce organizacji działających na rzecz środowiska akademickiego. 
 

      

←   Zarząd Spółki

 

Zarząd Spółki