Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego

Centrum Obsługi
Klienta Indywidualnego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Jakie prawa mają kontrolujący?

Kontrolujący ma prawo do wglądu do dokumentów i materiałów mających związek z przeprowadzaną kontrolą, przeprowadzania oględzin i prób układów pomiarowych, przeprowadzania niezbędnych przeglądów urządzeń, będących własnością przedsiębiorstwa energetycznego, wykonywania prac związanych z ich eksploatacją lub naprawą oraz badań i pomiarów.
Czy informacja była pomocna?