Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego

Centrum Obsługi
Klienta Indywidualnego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Wymiana licznika w świetle przepisów prawa.

Zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami Ministra Gospodarki, przedsiębiorstwo energetyczne, świadcząc usługę przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, instaluje liczniki energii elektrycznej na własny koszt. Na tej podstawie, pracownicy ENERGI – Operator lub podmiotów przez nią wskazanych, mają prawo wejść do mieszkania lub na prywatną posesję w celu dokonania wymiany liczników oraz skontrolowania prawidłowości ich działania. Ponadto obowiązkiem odbiorcy energii elektrycznej jest udostępnienie pomieszczenia z licznikami w celu wymiany oraz kontroli urządzeń pomiarowych.
Czy informacja była pomocna?